'; OutString += ''; OutString += ''; OutString += '
 '; OutString += ''; OutString += NavBar; if (Feedback.length>0){ OutString += '' } OutString += '
'; OutString += ''; OutString += Feedback; OutString += '

'; OutString += '© www.Jesus-Institute.org - حقوق الطبع محفوظة 03-2000
'; OutString += '
'; if (is.CRAPBrowser){OutString=ResolveAllURLs(OutString);} //Write it to the frame BottomFrame.document.clear(); BottomFrame.document.open(); BottomFrame.document.write(OutString); BottomFrame.document.close(); } function StartUp(){ //Reduce array if required if (QsToShow < I.length){ ReduceItems(); } //Shuffle stuff if required if (ShuffleQs == true){ I = Shuffle(I); } if (ShuffleAs == true){ for (var i=0; iمعلومات إضافية ]'; I[0][1][2][2] = 1; I[0][2] = 0; I[1] = new Array(); I[1][0]='ذكر المؤرخون أن يسوع أشار إلى أنه عمد عدداً من الناس'; I[1][1] = new Array(); I[1][1][0] = new Array(); I[1][1][0][0]='صح'; I[1][1][0][1]=''; I[1][1][0][2] = 0; I[1][1][1] = new Array(); I[1][1][1][0]='خطأ'; I[1][1][1][1]='على الرغم من أن يسوع واتباعه عمدوا عدداً من الناس، غير أنه لم يسجل بأن يسوع عمد أحداً'; I[1][1][1][2] = 1; I[1][1][2] = new Array(); I[1][1][2][0]='غير واضح'; I[1][1][2][1]=''; I[1][1][2][2] = 0; I[1][2] = 0; I[2] = new Array(); I[2][0]='لا شيء من خارج الانسان اذا دخله يمكن ان ينجسه. اما الاشياء الخارجة من الانسان فهي النجسة'; I[2][1] = new Array(); I[2][1][0] = new Array(); I[2][1][0][0]='صح'; I[2][1][0][1]='[ معلومات إضافية ]'; I[2][1][0][2] = 1; I[2][1][1] = new Array(); I[2][1][1][0]='خطأ'; I[2][1][1][1]=''; I[2][1][1][2] = 0; I[2][1][2] = new Array(); I[2][1][2][0]='غير واضح'; I[2][1][2][1]=''; I[2][1][2][2] = 0; I[2][2] = 0; I[3] = new Array(); I[3][0]='في بداية كتابته لسيرة يسوع الذاتية،  كيف وصف يوحنا يسوع'; I[3][1] = new Array(); I[3][1][0] = new Array(); I[3][1][0][0]='قوة'; I[3][1][0][1]=''; I[3][1][0][2] = 0; I[3][1][1] = new Array(); I[3][1][1][0]='موسى'; I[3][1][1][1]=''; I[3][1][1][2] = 0; I[3][1][2] = new Array(); I[3][1][2][0]='روح'; I[3][1][2][1]=''; I[3][1][2][2] = 0; I[3][1][3] = new Array(); I[3][1][3][0]='كلمة'; I[3][1][3][1]='[ معلومات إضافية ]'; I[3][1][3][2] = 1; I[3][2] = 0; I[4] = new Array(); I[4][0]='ما الذي أدهش المرأة السامرية عندما قابلت يسوع'; I[4][1] = new Array(); I[4][1][0] = new Array(); I[4][1][0][0]='على الرغم من كونه  رجل يهودي فقد تكلم مع سامرية'; I[4][1][0][1]=''; I[4][1][0][2] = 0; I[4][1][1] = new Array(); I[4][1][1][0]='على الرغم من كونه يهودي فقد تكلم مع  إمرأة'; I[4][1][1][1]=''; I[4][1][1][2] = 0; I[4][1][2] = new Array(); I[4][1][2][0]='لكونه يعلم عن حياتها الشخصية'; I[4][1][2][1]=''; I[4][1][2][2] = 0; I[4][1][3] = new Array(); I[4][1][3][0]='كل ما ذكر أعلاه'; I[4][1][3][1]='[ معلومات إضافية ]'; I[4][1][3][2] = 1; I[4][2] = 0; I[5] = new Array(); I[5][0]='أي واحد من هؤلاء لم يكن من أحد تلاميذ يسوع الأثني عشر'; I[5][1] = new Array(); I[5][1][0] = new Array(); I[5][1][0][0]='برثلماوس'; I[5][1][0][1]=''; I[5][1][0][2] = 0; I[5][1][1] = new Array(); I[5][1][1][0]='يعقوب'; I[5][1][1][1]=''; I[5][1][1][2] = 0; I[5][1][2] = new Array(); I[5][1][2][0]='بولس'; I[5][1][2][1]='[ معلومات إضافية ]'; I[5][1][2][2] = 1; I[5][1][3] = new Array(); I[5][1][3][0]='توما'; I[5][1][3][1]=''; I[5][1][3][2] = 0; I[5][2] = 0; I[6] = new Array(); I[6][0]='ماذا أجاب يسوع عندما سؤل ماهي أعظم الوصايا'; I[6][1] = new Array(); I[6][1][0] = new Array(); I[6][1][0][0]='أحبب جارك كما تحب نفسك'; I[6][1][0][1]=''; I[6][1][0][2] = 0; I[6][1][1] = new Array(); I[6][1][1][0]='أحبب الفقراء والمنعزلين إجتماعياً'; I[6][1][1][1]=''; I[6][1][1][2] = 0; I[6][1][2] = new Array(); I[6][1][2][0]='أحبب الإله ربك بقوة من كل قلبك ونفسك وعقلك '; I[6][1][2][1]='[ معلومات إضافية ]'; I[6][1][2][2] = 1; I[6][1][3] = new Array(); I[6][1][3][0]='أحبوا الأطفال الصغار'; I[6][1][3][1]=''; I[6][1][3][2] = 0; I[6][2] = 0; I[7] = new Array(); I[7][0]='أياً من النقاط التي لم تكن من أهداف يسوع المذكورة'; I[7][1] = new Array(); I[7][1][0] = new Array(); I[7][1][0][0]='لبرهان محبة الله'; I[7][1][0][1]=''; I[7][1][0][2] = 0; I[7][1][1] = new Array(); I[7][1][1][0]='لوضع نهاية للفقر'; I[7][1][1][1]='[ معلومات إضافية ]'; I[7][1][1][2] = 1; I[7][1][2] = new Array(); I[7][1][2][0]='من أجل جلب الأخبار السارة'; I[7][1][2][1]=''; I[7][1][2][2] = 0; I[7][1][3] = new Array(); I[7][1][3][0]='ليكون منبعاً وافراً للحياة'; I[7][1][3][1]=''; I[7][1][3][2] = 0; I[7][2] = 0; I[8] = new Array(); I[8][0]='كتبة سيرته الذاتية لم يذكروا أياً من إخوة أو أخوات يسوع'; I[8][1] = new Array(); I[8][1][0] = new Array(); I[8][1][0][0]='صح'; I[8][1][0][1]=''; I[8][1][0][2] = 0; I[8][1][1] = new Array(); I[8][1][1][0]='خطأ'; I[8][1][1][1]='[ معلومات إضافية ]'; I[8][1][1][2] = 1; I[8][1][2] = new Array(); I[8][1][2][0]='غير واضح'; I[8][1][2][1]=''; I[8][1][2][2] = 0; I[8][2] = 0; I[9] = new Array(); I[9][0]='كان هناك رابطة عائلية بين يسوع  ويوحنا المعمدان'; I[9][1] = new Array(); I[9][1][0] = new Array(); I[9][1][0][0]='صح'; I[9][1][0][1]='والدتهما مريم وإليصابات كانتا من عائلة واحدة - معلومات اضافية [ معلومات إضافية ]'; I[9][1][0][2] = 1; I[9][1][1] = new Array(); I[9][1][1][0]='خطأ'; I[9][1][1][1]=''; I[9][1][1][2] = 0; I[9][1][2] = new Array(); I[9][1][2][0]='غير واضح'; I[9][1][2][1]=''; I[9][1][2][2] = 0; I[9][2] = 0; I[10] = new Array(); I[10][0]='أياً من مؤرخي يسوع كان طبيباً يونانياً'; I[10][1] = new Array(); I[10][1][0] = new Array(); I[10][1][0][0]='يوحنا'; I[10][1][0][1]=''; I[10][1][0][2] = 0; I[10][1][1] = new Array(); I[10][1][1][0]='لوقا'; I[10][1][1][1]='[ معلومات إضافية ]'; I[10][1][1][2] = 1; I[10][1][2] = new Array(); I[10][1][2][0]='مرقس'; I[10][1][2][1]=''; I[10][1][2][2] = 0; I[10][1][3] = new Array(); I[10][1][3][0]='متى'; I[10][1][3][1]=''; I[10][1][3][2] = 0; I[10][2] = 0; I[11] = new Array(); I[11][0]='عندما اختبر يسوع من قبل الشيطان ماذا كان رد فعله'; I[11][1] = new Array(); I[11][1][0] = new Array(); I[11][1][0][0]='ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله'; I[11][1][0][1]=''; I[11][1][0][2] = 0; I[11][1][1] = new Array(); I[11][1][1][0]='لاتجرب الرب إلهك'; I[11][1][1][1]=''; I[11][1][1][2] = 0; I[11][1][2] = new Array(); I[11][1][2][0]='أعبد الرب إلهك واخدمه فقط'; I[11][1][2][1]=''; I[11][1][2][2] = 0; I[11][1][3] = new Array(); I[11][1][3][0]='كل ماذكر أعلاه'; I[11][1][3][1]='[ معلومات إضافية ]'; I[11][1][3][2] = 1; I[11][2] = 0; I[12] = new Array(); I[12][0]='متى اعتبر اتباع يسوع غير قانونياً'; I[12][1] = new Array(); I[12][1][0] = new Array(); I[12][1][0][0]='33 قبل الميلاد'; I[12][1][0][1]=''; I[12][1][0][2] = 0; I[12][1][1] = new Array(); I[12][1][1][0]='70 قبل الميلاد'; I[12][1][1][1]=''; I[12][1][1][2] = 0; I[12][1][2] = new Array(); I[12][1][2][0]='172 قبل الميلاد'; I[12][1][2][1]=''; I[12][1][2][2] = 0; I[12][1][3] = new Array(); I[12][1][3][0]='261 قبل الميلاد'; I[12][1][3][1]='[ معلومات إضافية ]'; I[12][1][3][2] = 1; I[12][2] = 0; I[13] = new Array(); I[13][0]='أياً من الموارد القديمة ذكرت يسوع'; I[13][1] = new Array(); I[13][1][0] = new Array(); I[13][1][0][0]='المؤرخ جوزيفوس'; I[13][1][0][1]=''; I[13][1][0][2] = 0; I[13][1][1] = new Array(); I[13][1][1][0]='الطبيب لوقا'; I[13][1][1][1]=''; I[13][1][1][2] = 0; I[13][1][2] = new Array(); I[13][1][2][0]='المؤرخ تاكيتوس'; I[13][1][2][1]=''; I[13][1][2][2] = 0; I[13][1][3] = new Array(); I[13][1][3][0]='كل ماذكر أعلاه'; I[13][1][3][1]='[ معلومات إضافية ]'; I[13][1][3][2] = 1; I[13][2] = 0; I[14] = new Array(); I[14][0]='كم عدد الاوامر التي فرضها يسوع على اتباعه بدأت بكلمة...لا'; I[14][1] = new Array(); I[14][1][0] = new Array(); I[14][1][0][0]='0'; I[14][1][0][1]='[ معلومات إضافية ]'; I[14][1][0][2] = 1; I[14][1][1] = new Array(); I[14][1][1][0]='4'; I[14][1][1][1]=''; I[14][1][1][2] = 0; I[14][1][2] = new Array(); I[14][1][2][0]='10'; I[14][1][2][1]=''; I[14][1][2][2] = 0; I[14][1][3] = new Array(); I[14][1][3][0]='12'; I[14][1][3][1]=''; I[14][1][3][2] = 0; I[14][2] = 0; I[15] = new Array(); I[15][0]='ما معنى اسم يسوع'; I[15][1] = new Array(); I[15][1][0] = new Array(); I[15][1][0][0]='الله محبة'; I[15][1][0][1]=''; I[15][1][0][2] = 0; I[15][1][1] = new Array(); I[15][1][1][0]='الله اختار احداً'; I[15][1][1][1]=''; I[15][1][1][2] = 0; I[15][1][2] = new Array(); I[15][1][2][0]='الله يحفظ'; I[15][1][2][1]='[ معلومات إضافية ]'; I[15][1][2][2] = 1; I[15][1][3] = new Array(); I[15][1][3][0]='إبن يوسف'; I[15][1][3][1]=''; I[15][1][3][2] = 0; I[15][2] = 0; Status = new Array(); function CreateStatusArrays(){ for (var x=0; x= Status[QNum][1].length-1){ Status[QNum][0] = 1; for (var i=0; i-1){ FirstBit = InString.substring(0, i); LastBit = InString.substring(i + Token.length, InString.length); InString = FirstBit + Replacement + LastBit; i = InString.indexOf(Token); } return InString; } function ChangeQ(ChangeBy){ var NewNum = CurrQNum + ChangeBy; if ((NewNum >= 0)&&(NewNum
'; OutString += 'الصفحة الرئيسية > إختبر معلوماتك عن يسوع'; OutString += ' > ' + Diff + '
'; OutString += ''; OutString += ''; OutString += TitleCode; OutString += ''; OutString += NavBar; OutString += '
'; OutString += ''; OutString += StuffToDisplay; OutString += '
'; if (is.CRAPBrowser){OutString=ResolveAllURLs(OutString);} //Write it to the frame TopFrame.document.clear(); TopFrame.document.open(); TopFrame.document.write(OutString); TopFrame.document.close(); } function ShowAllQs(){ var Output = ''; for (var i=0; i
'; } Output = Output + BuildQuestion(I.length-1); Output = TableOpener + Output + TableCloser; DisplayExercise(Output); } function ShowQuestion(QNum){ //First, create the Q number readout at the top var Readout = '' + (QNum+1) + ' / ' + I.length + ''; Readout = QButtonsOpener + Readout + QButtonsCloser; var Output = BuildQuestion(QNum); Output = TableOpener + Output + TableCloser; DisplayExercise(Readout + Output); //Mark the answers already done for (i=0; i'; } else{ Output = '' + DefaultWrong + ' ' + I[QNum][1][ANum][1] + ''; } //If it's not been previously answered correctly if (Status[QNum][0] == 0){ //If it's a correct answer if (I[QNum][1][ANum][2] == 1){ Status[QNum][0] = 1;//Mark the Q as done Status[QNum][1][ANum] = 'R'; MarkAnswer(QNum, ANum, true); //Calculate the score for this question as a floating-point fraction of 1 var PossibleWrongs = 0; for (var i=0; i' + YourScoreIs + ' ' + Score + '%.'; } if (Finished == true){ EraseFeedback = false; var CFT = 0; for (i=0; i=90) { Output += '   ممتاز!'; } else { if (Score>=80) { Output += '   جيد جداً!'; } else { if (Score>=70) { Output += '   جيد!'; } else { if (Score>=60) { Output += '   وسط!'; } } } } } Output += '
' + CorrectFirstTime + CFT + '/' + I.length; Output += '   [ امتحان جديد ]'; } } //Show the feedback if (Output.length > 0){ WriteFeedback(Output); } } function CalculateScore(){ var TriedQs = 0; var TotalScore = 0; for (var i=0; i 0)||(Status[i][3] == 1)){ TriedQs++; TotalScore += Status[i][3]; } } if (TriedQs == 0){ Score = 0; } else{ Score = (Math.floor(100 * (TotalScore/TriedQs))); } } function MarkAnswer(QNum, ANum, Right){ var Mark = CorrectIndicator; if (Right == false){Mark = IncorrectIndicator;} if (eval('TopFrame.document.QForm.FB_' + QNum + '_' + ANum) != null){ eval('TopFrame.document.QForm.FB_' + QNum + '_' + ANum).value = Mark; eval('TopFrame.document.QForm.img_' + QNum + '_' + ANum).src = "../GIFS/" + Mark + ".gif"; } } function Blank(){ return ' معهد يسوع - إمتحن معلوماتك - تحميل'; } //--> //]]>