'; OutString += ''; OutString += ''; OutString += '
 '; OutString += ''; OutString += NavBar; if (Feedback.length>0){ OutString += '' } OutString += '
'; OutString += ''; OutString += Feedback; OutString += '

'; OutString += '© www.Jesus-Institute.org - حقوق الطبع محفوظة 03-2000
'; OutString += '
'; if (is.CRAPBrowser){OutString=ResolveAllURLs(OutString);} //Write it to the frame BottomFrame.document.clear(); BottomFrame.document.open(); BottomFrame.document.write(OutString); BottomFrame.document.close(); } function StartUp(){ //Reduce array if required if (QsToShow < I.length){ ReduceItems(); } //Shuffle stuff if required if (ShuffleQs == true){ I = Shuffle(I); } if (ShuffleAs == true){ for (var i=0; iمعلومات إضافية ]'; I[0][1][0][2] = 1; I[0][1][1] = new Array(); I[0][1][1][0]='الجليل'; I[0][1][1][1]=''; I[0][1][1][2] = 0; I[0][1][2] = new Array(); I[0][1][2][0]='القدس'; I[0][1][2][1]=''; I[0][1][2][2] = 0; I[0][1][3] = new Array(); I[0][1][3][0]='الناصرة'; I[0][1][3][1]=''; I[0][1][3][2] = 0; I[0][2] = 0; I[1] = new Array(); I[1][0]='أياً من السجناء، ماعدا يسوع، أراد الجمهور من بيلاطس أن يطلق من السجن'; I[1][1] = new Array(); I[1][1][0] = new Array(); I[1][1][0][0]='بار- يسوع'; I[1][1][0][1]=''; I[1][1][0][2] = 0; I[1][1][1] = new Array(); I[1][1][1][0]='باراباس'; I[1][1][1][1]='[ معلومات إضافية ]'; I[1][1][1][2] = 1; I[1][1][2] = new Array(); I[1][1][2][0]='برنابا'; I[1][1][2][1]=''; I[1][1][2][2] = 0; I[1][1][3] = new Array(); I[1][1][3][0]='برثلماوس'; I[1][1][3][1]=''; I[1][1][3][2] = 0; I[1][2] = 0; I[2] = new Array(); I[2][0]='>يسوع يدعي بأنه هو المسيح'; I[2][1] = new Array(); I[2][1][0] = new Array(); I[2][1][0][0]='صح'; I[2][1][0][1]='[ معلومات إضافية ]'; I[2][1][0][2] = 1; I[2][1][1] = new Array(); I[2][1][1][0]='خطأ'; I[2][1][1][1]=''; I[2][1][1][2] = 0; I[2][1][2] = new Array(); I[2][1][2][0]='غير واضح'; I[2][1][2][1]=''; I[2][1][2][2] = 0; I[2][2] = 0; I[3] = new Array(); I[3][0]='علمنا يسوع بأن الله يساعد من يساعد نفسه'; I[3][1] = new Array(); I[3][1][0] = new Array(); I[3][1][0][0]='صح'; I[3][1][0][1]=''; I[3][1][0][2] = 0; I[3][1][1] = new Array(); I[3][1][1][0]='خطأ'; I[3][1][1][1]='قدمت هذه الشهادة من قبل بنجيمان فرانكلن'; I[3][1][1][2] = 1; I[3][1][2] = new Array(); I[3][1][2][0]='غير واضح'; I[3][1][2][1]=''; I[3][1][2][2] = 0; I[3][2] = 0; I[4] = new Array(); I[4][0]='المسيح كان يسوع - الاسم الاخير'; I[4][1] = new Array(); I[4][1][0] = new Array(); I[4][1][0][0]='صح'; I[4][1][0][1]=''; I[4][1][0][2] = 0; I[4][1][1] = new Array(); I[4][1][1][0]='خطأ'; I[4][1][1][1]='[ معلومات إضافية ]'; I[4][1][1][2] = 1; I[4][1][2] = new Array(); I[4][1][2][0]='غير واضح'; I[4][1][2][1]=''; I[4][1][2][2] = 0; I[4][2] = 0; I[5] = new Array(); I[5][0]='كيف علم الرعاة بأن يبحثوا عن الطفل يسوع'; I[5][1] = new Array(); I[5][1][0] = new Array(); I[5][1][0][0]='شاهدوا في الآحلام'; I[5][1][0][1]=''; I[5][1][0][2] = 0; I[5][1][1] = new Array(); I[5][1][1][0]='الملوك الثلاثة أخبروهم'; I[5][1][1][1]=''; I[5][1][1][2] = 0; I[5][1][2] = new Array(); I[5][1][2][0]='ملاك ظهر لهم'; I[5][1][2][1]='[ معلومات إضافية ]'; I[5][1][2][2] = 1; I[5][1][3] = new Array(); I[5][1][3][0]='الكلمة انتشرت إليهم'; I[5][1][3][1]=''; I[5][1][3][2] = 0; I[5][2] = 0; I[6] = new Array(); I[6][0]='أية امبراطورية كانت تحكم فلسطين في عهد يسوع'; I[6][1] = new Array(); I[6][1][0] = new Array(); I[6][1][0][0]='الامبراطورية المصرية'; I[6][1][0][1]=''; I[6][1][0][2] = 0; I[6][1][1] = new Array(); I[6][1][1][0]='الامبراطورية اليونانية'; I[6][1][1][1]=''; I[6][1][1][2] = 0; I[6][1][2] = new Array(); I[6][1][2][0]='الامبراطورية الفارسية'; I[6][1][2][1]=''; I[6][1][2][2] = 0; I[6][1][3] = new Array(); I[6][1][3][0]='الامبراطورية الرومانية'; I[6][1][3][1]='[ معلومات إضافية ]'; I[6][1][3][2] = 1; I[6][2] = 0; I[7] = new Array(); I[7][0]='من الذي خان يسوع'; I[7][1] = new Array(); I[7][1][0] = new Array(); I[7][1][0][0]='هيرودس'; I[7][1][0][1]=''; I[7][1][0][2] = 0; I[7][1][1] = new Array(); I[7][1][1][0]='يعقوب'; I[7][1][1][1]=''; I[7][1][1][2] = 0; I[7][1][2] = new Array(); I[7][1][2][0]='يوحنا'; I[7][1][2][1]=''; I[7][1][2][2] = 0; I[7][1][3] = new Array(); I[7][1][3][0]='يهوذا'; I[7][1][3][1]='[ معلومات إضافية ]'; I[7][1][3][2] = 1; I[7][2] = 0; I[8] = new Array(); I[8][0]='ماذا كانت مهنة يسوع؟'; I[8][1] = new Array(); I[8][1][0] = new Array(); I[8][1][0][0]='صياد سمك'; I[8][1][0][1]=''; I[8][1][0][2] = 0; I[8][1][1] = new Array(); I[8][1][1][0]='نحات'; I[8][1][1][1]=''; I[8][1][1][2] = 0; I[8][1][2] = new Array(); I[8][1][2][0]='نجار'; I[8][1][2][1]='[ معلومات إضافية ]'; I[8][1][2][2] = 1; I[8][1][3] = new Array(); I[8][1][3][0]='مزارع'; I[8][1][3][1]=''; I[8][1][3][2] = 0; I[8][2] = 0; I[9] = new Array(); I[9][0]='من كانت والدة يسوع؟'; I[9][1] = new Array(); I[9][1][0] = new Array(); I[9][1][0][0]='إليصابات '; I[9][1][0][1]=''; I[9][1][0][2] = 0; I[9][1][1] = new Array(); I[9][1][1][0]='مريم '; I[9][1][1][1]='[ معلومات إضافية ]'; I[9][1][1][2] = 1; I[9][1][2] = new Array(); I[9][1][2][0]='راعوث'; I[9][1][2][1]=''; I[9][1][2][2] = 0; I[9][1][3] = new Array(); I[9][1][3][0]='ساره'; I[9][1][3][1]=''; I[9][1][3][2] = 0; I[9][2] = 0; I[10] = new Array(); I[10][0]='أياً من التالي لم يؤرخ سيرة يسوع؟'; I[10][1] = new Array(); I[10][1][0] = new Array(); I[10][1][0][0]='يوحنا'; I[10][1][0][1]=''; I[10][1][0][2] = 0; I[10][1][1] = new Array(); I[10][1][1][0]='مرقس'; I[10][1][1][1]=''; I[10][1][1][2] = 0; I[10][1][2] = new Array(); I[10][1][2][0]='متى'; I[10][1][2][1]=''; I[10][1][2][2] = 0; I[10][1][3] = new Array(); I[10][1][3][0]='تيموثاوس'; I[10][1][3][1]='[ معلومات إضافية ]'; I[10][1][3][2] = 1; I[10][2] = 0; I[11] = new Array(); I[11][0]='عذب واستشهد الأتباع فوراً ما بعد يسوع.'; I[11][1] = new Array(); I[11][1][0] = new Array(); I[11][1][0][0]='صح'; I[11][1][0][1]='[ معلومات إضافية ]'; I[11][1][0][2] = 1; I[11][1][1] = new Array(); I[11][1][1][0]='خطأ'; I[11][1][1][1]=''; I[11][1][1][2] = 0; I[11][1][2] = new Array(); I[11][1][2][0]='غير واضح'; I[11][1][2][1]=''; I[11][1][2][2] = 0; I[11][2] = 0; I[12] = new Array(); I[12][0]='ماهو السبب الرئيسي الذي أدى إلى إدانة يسوع ومن ثم صلبه؟ '; I[12][1] = new Array(); I[12][1][0] = new Array(); I[12][1][0][0]='حاول إسقاط النظام المحلي'; I[12][1][0][1]=''; I[12][1][0][2] = 0; I[12][1][1] = new Array(); I[12][1][1][0]='إدعائه بأنه إله '; I[12][1][1][1]='[ معلومات إضافية ]'; I[12][1][1][2] = 1; I[12][1][2] = new Array(); I[12][1][2][0]='لإنه مارس معجزات يوم السبت '; I[12][1][2][1]=''; I[12][1][2][2] = 0; I[12][1][3] = new Array(); I[12][1][3][0]='لكونه كان صديقاَ للفقراء '; I[12][1][3][1]=''; I[12][1][3][2] = 0; I[12][2] = 0; I[13] = new Array(); I[13][0]='كم كان عدد أتباع يسوع قبل صلبه؟ '; I[13][1] = new Array(); I[13][1][0] = new Array(); I[13][1][0][0]='إثنا عشر'; I[13][1][0][1]=''; I[13][1][0][2] = 0; I[13][1][1] = new Array(); I[13][1][1][0]='حوالي الخمسين'; I[13][1][1][1]=''; I[13][1][1][2] = 0; I[13][1][2] = new Array(); I[13][1][2][0]='حوالي المئة'; I[13][1][2][1]=''; I[13][1][2][2] = 0; I[13][1][3] = new Array(); I[13][1][3][0]='آلالاف'; I[13][1][3][1]='[ معلومات إضافية ]'; I[13][1][3][2] = 1; I[13][2] = 0; Status = new Array(); function CreateStatusArrays(){ for (var x=0; x= Status[QNum][1].length-1){ Status[QNum][0] = 1; for (var i=0; i-1){ FirstBit = InString.substring(0, i); LastBit = InString.substring(i + Token.length, InString.length); InString = FirstBit + Replacement + LastBit; i = InString.indexOf(Token); } return InString; } function ChangeQ(ChangeBy){ var NewNum = CurrQNum + ChangeBy; if ((NewNum >= 0)&&(NewNum
'; OutString += 'الصفحة الرئيسية > إمتحن معلوماتك'; OutString += ' > ' + Diff + '
'; OutString += ''; OutString += ''; OutString += TitleCode; OutString += ''; OutString += NavBar; OutString += '
'; OutString += ''; OutString += StuffToDisplay; OutString += '
'; if (is.CRAPBrowser){OutString=ResolveAllURLs(OutString);} //Write it to the frame TopFrame.document.clear(); TopFrame.document.open(); TopFrame.document.write(OutString); TopFrame.document.close(); } function ShowAllQs(){ var Output = ''; for (var i=0; i
'; } Output = Output + BuildQuestion(I.length-1); Output = TableOpener + Output + TableCloser; DisplayExercise(Output); } function ShowQuestion(QNum){ //First, create the Q number readout at the top var Readout = '' + (QNum+1) + ' / ' + I.length + ''; Readout = QButtonsOpener + Readout + QButtonsCloser; var Output = BuildQuestion(QNum); Output = TableOpener + Output + TableCloser; DisplayExercise(Readout + Output); //Mark the answers already done for (i=0; i'; } else{ Output = '' + DefaultWrong + ' ' + I[QNum][1][ANum][1] + ''; } //If it's not been previously answered correctly if (Status[QNum][0] == 0){ //If it's a correct answer if (I[QNum][1][ANum][2] == 1){ Status[QNum][0] = 1;//Mark the Q as done Status[QNum][1][ANum] = 'R'; MarkAnswer(QNum, ANum, true); //Calculate the score for this question as a floating-point fraction of 1 var PossibleWrongs = 0; for (var i=0; i' + YourScoreIs + ' ' + Score + '%.'; } if (Finished == true){ EraseFeedback = false; var CFT = 0; for (i=0; i=90) { Output += '   ممتاز'; } else { if (Score>=80) { Output += '   جيد جداً'; } else { if (Score>=70) { Output += '   جيد'; } else { if (Score>=60) { Output += '   وسط'; } } } } } Output += '
' + CorrectFirstTime + CFT + '/' + I.length; Output += '   [ امتحان جديد ]'; } } //Show the feedback if (Output.length > 0){ WriteFeedback(Output); } } function CalculateScore(){ var TriedQs = 0; var TotalScore = 0; for (var i=0; i 0)||(Status[i][3] == 1)){ TriedQs++; TotalScore += Status[i][3]; } } if (TriedQs == 0){ Score = 0; } else{ Score = (Math.floor(100 * (TotalScore/TriedQs))); } } function MarkAnswer(QNum, ANum, Right){ var Mark = CorrectIndicator; if (Right == false){Mark = IncorrectIndicator;} if (eval('TopFrame.document.QForm.FB_' + QNum + '_' + ANum) != null){ eval('TopFrame.document.QForm.FB_' + QNum + '_' + ANum).value = Mark; eval('TopFrame.document.QForm.img_' + QNum + '_' + ANum).src = "../GIFS/" + Mark + ".gif"; } } function Blank(){ return ' معهد يسوع - إمتحن معلوماتك - تحميل...'; } //--> //]]>